1. Random với hàm phân phối bất kì

  C++ chuẩn có rất nhiều hàm sinh số ngẫu nhiên với mật độ xác suất khác nhau, nhưng tất cả đều là hàm phân phối thông dụng. Chúng ta sẽ thử viết hàm sinh số ngẫu nhiên với hàm phân phối bất kì trên đoạn [a, b].

 2. Toán học thật là tuyệt

  Mọi thứ trong toán học dường như đều có liên hệ với nhau bất chấp thời gian - không gian. Gần đây mình đã tìm được cách chứng minh cho bài Xoring Ninja trên HackerRank, và một phần chứng minh lại liên quan tới công thức mà mình được học cách đây 10 năm.

 3. Điểm Torricelli của tam giác (Project Euler 143)

  Lâu lâu rảnh rỗi làm thử 1 bài trong project Euler chơi, thì thấy bài này có tag "Easy" trên Hackerrank nhưng thật ra hơi khó. Nó liên quan tới tìm bộ ba số nguyên tạo thành tam giác có 1 góc 120°. Công thức thì có trên wiki nhưng vì mình lỡ Google hướng giải rồi nên thôi đành đền bù bằng cách hiểu cách chứng minh nó vậy.

 4. Tìm số Fibonacci bất kì

  Có nghe qua trang Hackerrank khá nổi tiếng, bây giờ mới thử vọc nó, và mình gặp lại bài toán này: tìm số Fibonacci thứ n, với n cực lớn bằng ma trận. Bài toán được đánh giá là "easy" nhưng để hiểu công thức thì mình mất tới 2 trang A4...

▲ Đầu trang